ZEISS – 175 години иновација!

Дали знаете дека историјата на ZEISS потекнува уште од 1846 година?

Carl Zeiss ја основал работилницата за прецизна механика и оптика во Јенa и со тоа го започнал сопственото производство на микроскоп. Почнувајќи од тогаш, ZEISS групата сукцесивно допринесува за технолошки напредок вклучувајќи ги автомобилската, машинската, медицинската и полупроводничката индустрија.

 

За повеќе интересни приказни за потфатите и иновациите на ZEISS погледнете на ZEISS175th.