featured image Nazad na zaštitne slojeve

Zaštita od UV zračenja

UV zračenje je elektromagnetno zračenje visoke energije kratkih talasnih dužina koje je nevidljivo ljudskom oku. Iako ne možemo da ga vidimo, ono dolazi do naše kože i očiju i naše tkivo ga apsorbuje. ERP zaštitni sloj se nanosi na dioptrijska sočiva kako bi obezbedio maksimalnu UV 400 zaštitu za vaše oči i tkivo oko očiju.

ERP zaštitni sloj blokira štetno elektromagnetno zračenje nevidljivo ljudskom oku, odnosno UV zračenje.

ERP sloj pruža zaštitu od štetnog UV zračenja spektra 400nm, uključujući i deo potencijalno štetnog plavog svetla iz vidljivog spektra koji izaziva naprezanje cilijarnog mišića ljudskog oka.

Kada su u pitanju bezbojna sočiva, ERP sloj blokira UV zračenje sa pragom od 400 nm za oko 98%, pružajući UV zaštitu u nivou kvalitetnih sunčanih naočara.

Uz ERP tretman preporučuje se i nanošenje antirefleksnog sloja kako bi se eliminisala neželjena refleksija, tj. povećala jasnoća vida i smanjio zamor oka.