GROSSOPTIC DOO UMKA ZA EXPORT-IMPORT, PROIZVODNJU OPTIČKIH INSTRUMENATA, SOČIVA I OFTALMOLOŠKIH PROIZVODA, Trinaestog oktobra 13, Umka, 11260 Beograd MB: 20710110  PIB: 106939479 (dalje „Grossoptic“, „Mi“ ili „Kompanija Grossoptic“), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise odnosno Zakon o zaštiti podatak o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) kao i Uredbu (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice (pojedinac) ili zastupnik pravnog lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

U ovoj politici privatnosti (dalje “Politika”) objašnjeno je na koji način Grossoptic prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima. Kompanija Grossoptic je posvećena zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje “Lica”) predstavlja naš prioritet.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

 

LICA NA KOJA SE POLITIKA ODNOSI

Ova politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na lica koji su korisnici sajta. Grossoptic brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu.
Naš sajt ( https://grossoptic.com/ ) je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 16 godina. Lica koja su mlađa od 16 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti Kompaniji Grossoptic. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 16 godina, molimo Vas da nas obavestite na office@grossoptic.rs ,bez odlaganja. Savetujemo svim roditeljima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati sa ličnim podacima na internetu.

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Ličnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identifikuju (poput imena i prezimena, e-maila, poštanske adrese, radne biografije i dr.). Grossoptic ne prikuplja Vaše lične podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr.prilikom popunjavanja kontakt formulara, slanja radne biografije ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete dozvolu na njihovo korišćenje.

Takođe, prikupljamo podatke koji nastanu automatski kada lice na koje se podaci odnose upotrebljava sajt https://grossoptic.com/ . Tako na primer automatski na serveru se prikupljaju podaci o IP adresi i lokaciji korisnika sajta.

Grossoptic obrađuje podatke o ličnosti kandidata za zaposlenje u Kompaniji Grossoptic kako bi uskladili njihove veštine, iskustvo i obrazovanje sa konkretnim radnim mestima u Kompaniji. Ovi Podaci se prosleđuju nadležnom rukovodstvu u sektoru za zapošljavanje, kao i licima koja odlučuju o tome koji kandidat će biti pozvan na razgovor za posao. Ukoliko kandidat bude pozvan u naredne faze prilikom pocesa zaposlenja (sledeći krug razgovora, i sl.), Kompanija Grossoptic će prikupiti dodatne Podatke od kandidata. Podaci iz prijave na konkurs obrađuju se isključivo u svrhu izbora i zapošljavanja kandidata.

Podaci koje prikupljamo su podaci sadržani u CV-u i motivacionom pismu, koje odlučite da nam dostavite.

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova zasnovanog na zakonskoj regulativi.

 

SIGURNOST

Grossoptic d.o.o. ulaže velike napore kako bi omogućila sigurnost ličnih podataka te usklađenost sa važećim propisima o zaštiti podataka. Napominjemo da će Vaši podaci biti savesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlašćenog pristupa i neovlašćenog izdavanja. Naši zaposleni su u obavezi da poštuju poverljivost Vaših podataka i da se pridržavaju važećih propisa.

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA KADA POSEĆUJETE NAŠ VEB SAJT

Kada posećujete i koristite naš vebsajt samo za potrebe informisanja, odnosno ukoliko ne popunite kontakt formular ili nam ne date podatke na drugi način, prikupljamo samo one lične podatke koje Vaš pretraživač prenese na naš server, a koji su tehnički neophodni kako bismo vam prikazali naš veb sajt i kako bismo vam garantovali stabilnost i bezbednost.

 

POLITIKA VEZANA ZA KORIŠĆENJE I POHRAJIVANJE KOLAČIĆA (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem hard disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašeg računara prilikom sledeće posete veb stranica Kompanije Grossoptic.

Sledeći put kada posetite naš vebsajt na istom uređaju, informacije sačuvane u Kolačićima kasnije će se preneti ili na naš vebsajt („Kolačići prve strane“) ili na drugi vebsajt kojem Kolačić pripada („Kolačići treće strane“).

Ove informacije koristimo kako bismo mogli da dizajniramo i prikažemo veb sajt na optimalan način u skladu sa Vašim željama. U tom smislu samo je kolačić prepoznat na Vašem uređaju. Osim toga, Vaši će lični podaci biti sačuvani samo uz Vašu izričitu saglasnost ili ako je to nužno neophodno za korišćenje usluge koja Vam je ponuđena i kojoj ste pristupili.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posetioca, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pretraživaču i slično, ali pritom ne identifikuju osobu. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i zarad omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

U tom smislu, kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računaru korisnika ostaju pohranjeni i nakon poseta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tokom poseta stranici, nakon čega se automatski brišu.

 

KATEGORIJE KOLAČIĆA

U ovoj sekciji Vas obaveštavamo o vrstama kolačića koje koirstimo, a koji Vam pomažu u navigaciji i korišćenju veb servisa.

Veb sajt kompanije Grossoptic koristi sledeće vrste kolačića, čiji su opseg i funkcionalnost objašnjeni u nastavku:

• strogo neophodni kolačići;

• kolačići za funkcionalnost i performanse;

• kolačići zasnovani na saglasnosti (npr. marketing);

• kolačići “Treće strane” (veb analitika);

• ostali kolačići.

Dodatne informacije o vrstama Kolačića koje se koriste na ovom vebsajtu nalaze se u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

 

1.Strogo neophodni kolačići

Strogo neophodni kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih ne možete ispravno da koristite naš veb sajt. Ove kolačiće upotrebljavamo isključivo mi i stoga su to Kolačići “Prve strane”. To znači da će sve informacije sačuvane u ovim Kolačićima biti vraćene na naše internet stranice.

 

2.Kolačići za funkcionalnost i performanse

Kolačići za funkcionalnost omogućavaju našem veb sajtu da sačuva već dostavljene informacije (kao što je izbor jezika) te Vam mogu ponuditi poboljšane i personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i pohranjuju samo anonimne podatke kako ne bi mogli da prate Vaša kretanja na drugim veb sajtovima.

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se naše Internet stranice upotrebljavaju kako bi se poboljšala njihova atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam pomažu, na primer, kako bismo utvrdili jesu li i koje stranice našeg veb sajta posećivane, te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresovani. Posebno beležimo broj poseta veb sajtu, broj posećenih stranica veb sajta, vreme provedeno na našem veb sajtu, redosled posećenih stranica, koji su Vas pretraženi pojmovi doveli do nas, zemlje, regije i, ako je primenjivo, grad iz kojeg se pristupa i udeo mobilnih uređaja koji pristupaju našim internet stranicama. Takođe beležimo kretanja, klikove i listanja pomoću kompjuterskog miša kako bismo razumeli koja su područja našeg veb sajta od posebnog interesa za korisnike. Zahvaljujući tome, možemo da prilagodimo sadržaj našeg veb sajta specifično prema potrebama naših korisnika i da optimizujemo našu ponudu. IP adresa Vašeg kompjutera prenesena iz tehničkih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaključke o pojedinačnom korisniku.

 

3.Kolačići zasnovani na saglasnosti

Kolačići za marketinške svrhe, kako im sam naziv kaže, podrazumevaju korišćenje u svrhu direktnog marketinga shodno Vašim interesima i interesovanjima i koriste se da bi beležili Vaše posete veb servisu. Posebno Vam skrećemo pažnju da se informacije prikupljene posredstvom kolačića za marketing mogu deliti sa trećim stranama (npr. oglašivačima) u svrhu poboljšanja targetiranja i reklamiranja.

 

4.Kolačići “Treće strane” (veb analitika)

Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, servis kompanije Google („Google“) za analizu internet stranica.

Google Analytics koristi posebnu formu kolačića, koji se zadržavaju na Vašem kompjuteru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja našeg veb sajta. Kolačići koje Google Analytics postavlja za merenje su kolačići prve strane što znači da će vrednosti kolačića za lica na koja se podaci odnose, biti različiti za svakog kupca (odnosno ne postoji jedinstveni ID kolačića Google Analytics-a koji se koristi na svim veb sajtovima koji koriste Google Analytics). Informacije o vašoj upotrebi ovog veb sajta koje se dobijaju putem kolačića generalno se prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju.

Google koristi te informacije u naše ime kako bi se analizirala Vaša upotreba ovog veb sajta i to u cilju kompiliranja izveštaja o aktivnostima na veb sajtu i kako bi se pružile dodatne usluge u vezi sa veb sajtom i korišćenjem interneta. IP adresa koju prenosi Vaš pretraživač u kontekstu Google Analytics-a, ne spaja se sa drugim Google-ovim podacima.

Koristimo Google Analytics kako bismo analizirali i redovno poboljšavali korišćenje našeg veb sajta. Možemo da koristimo tako dobijenu statistiku kako bismo unapredili našu ponudu i učinili je interesantnijom za Vas kao korisnika. Dodatno, dobijamo informacije o funkcionalnostima našeg veb sajta (na primer da bismo detektovali probleme u navigaciji).

Možete da deaktivirate Google Analytics putem opcije za podešavanja kolačića na Grossoptic veb sajtu.

Možete da sprečite zadržavanje kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuće podešavanje korišćenjem softvera Vašeg pretraživača. Dodatno, možete da sprečite da Google snima podatke koji se odnose na Vaše korišćenje veb sajta  koji su generisani putem kolačića (uključujući vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke, tako što ćete preuzeti i instalirati plugin pretraživača koji je dostupan na  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Administriranje i brisanje svih kolačića

Možete da podesite Vaš veb pretraživač tako da je generalno onemogućeno da kolačići budu sačuvani na vašem uređaju i/ili da budete pitani svaki put da li ste saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe, možete da u svakom trenutku obrišete kolačiće koji su ponovo omogućeni. Možete da saznate kako sve ovo funkcioniše detaljno preko funkcije pomoći Vašeg pretraživača.

Molimo da imate u vidu da deaktiviranje nekih od kolačića može uticati na Vaše iskustvo pregledavanja.

 

Pravo na informisanje

Podrazumeva da imate pravo da budete obavešteni i informisani na jasan i razumljiv način kako koristimo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava ovim povodom.

 

Pravo na opoziv saglasnosti i pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Kompanije Grossoptic. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

 

Pravo na ispravku i pravo na zaborav

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Kompanije Grossoptic da izvrši ispravku Vaših podataka.

Imate pravo da tražite od Kompanije Grossoptic brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

 

Kontakt za ostvarivanje prava, uslovi korišćenja i reklamacije

Imate pravo da uputite zahtev Kompaniji Grossoptic za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Vaš zahtev će biti rešen u najkraćem mogućem roku popunjavanjem formulara na stranici KONTAKT.

Zahtev možete uputiti i na sledeću e-mail adresu office@grossoptic.rs .

Za sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava koja se tiču Zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnosno našom politikom privatnosti možete zatražiti klikom OVDE i popunjavanjem kontakt formulara ili slanjem upita na e-mail adresu office@grossoptic.rs .

Takođe, možete se obraditi i pisanim putem na adresu: GROSSOPTIC DOO UMKA, Trinaestog oktobra 13, 11260 Beograd.

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito podnošenje pritužbe možete obaviti preko nadzornog tela za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji odnosno Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti (Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ).

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev evidentno neosnovan, a specijalno ako se učestalo ponavlja, Kompanija Grossoptic može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podatak o ličnosti.

Sa uslovima korišćenja sajta i zloupotrebama korišćenja autorskih prava na koja polažemo možete se upoznati OVDE.

 

Povezane internet stranice

Druge internet prezentacije čiji se linkovi nalaze na našem veb sajtu, ili koje imaju linkove na našem sajtu, mogu da imaju različitu politiku. Kompanija Grossoptic ne deli nikakve lične podatke sa drugim sajtovima i ne snosi odgovornost za bilo kakve podatke ili sadržaj drugih sajtova. Grossoptic veb sajt ne podržava bilo kakve informacije ili politike iznesene na bilo kom sajtu koji nije pod kontrolom Kompanije Grossoptic.

 

Obaveštenje o promenama politike

Kompanija Grossoptic redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa.

Svaka promena naše politike privatnosti biće objavljena na početnoj stranici i na drugim mestima za koje se smatra da su za to prikladna. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom. Sve ismene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku.