Obaveštenje: UPOTREBOM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU „USLOVI“) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.

KOMPANIJA GROSSOPTIC DOO UMKA ZADRŽAVA PRAVO DA U BILO KOM TRENUTKU IZMENI USLOVE UNOŠENJEM IZMENA U OVAJ TEKST. PREPORUKA JE DA S VREMENA NA VREME POSETITE OVU INTERNET STRANICU I PROVERITE DA LI SU SE USLOVI PROMENILI OD VAŠE POSLEDNJE POSETE.

 

Lični podaci

Imajte na umu našu Politiku privatnosti u vezi sa zaštitom podataka.

 

Sadržaj

Materijali kao što su slike, fotografije, logotipi, video filmovi i tekst („materijal“) se koriste na sajtu www.grossoptic.com („sajt“).

Materijal je vlasništvo kompanije Grossoptic doo, Trinaestog oktobra 13, Umka, 11260 Beograd, i zaštićen je odredbama zakona o autorskim pravima, zakona o zaštitnom znaku i zakona o dizajnu. Svaka upotreba materijala izvan čisto privatne svrhe zahteva prethodnu pismenu saglasnost kompanije Grossoptic. Isto važi i za svaku izmenu materijala, naročito za prevod ili bilo koji drugi oblik obrade, kao i bilo kakav prenos materijala.

Dakle, sadržaji objavljeni na internet sajtu kompanije Grossoptic mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

 

Odricanje od odgovornosti

Ukoliko korisnik preuzme materijal ili ga koristi u bilo kom drugom obliku, on to radi na sopstveni rizik. Kompanija Grossoptic neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje korisnik može da ima u tom pogledu, posebno ako su u pitanju podaci, hardver ili softver. Ovo ne utiče na odgovornost za nameru i grubu nepažnju. Kompanija Grossoptic ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu prava trećih lica.

Ovаj veb sаjt se nudi korisnicimа u obliku u kojem je, bez gаrаncijа bilo koje vrste. Svi sаdržаji i informаcije na sаjtu su predstаvljeni korisnicimа u nаjboljoj nаmeri i pod pretpostаvkom dа su istinite. Informacije na ovom sajtu su pažljivo prikupljene i proverene. Kompanija Grossoptic, međutim, ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost, ažurnost i potpunost informacija. Ovaj sajt pruža opšte informacije koje ni na koji način ne zamenjuju savete lekara ili stručnjaka.

Informаcije nа ovom sаjtu mogu dа sаdrže tehničke neprаvilnosti, netаčnosti ili greške u kucаnju. Informаcije mogu biti promenjene bez prethodne nаjаve. Uredništvo ne preuzimа odgovornost zа bilo kаkvu štetu, direktnu ili indirektnu, izаzvаnu na rаčunаrimа prilikom korišćenjа ovog veb sаjtа. Uredništvo zаdržаvа prаvo dа promeni sadržaj Uslova korišćenja sajta bez prethodnog obаveštenjа.

Korisnici ne bi trebаlo dа se oslаnjаju nа informаcije sа ovog veb sаjtа, nego da postave direktan upit odgovarajućoj instanci.

Uredništvo ne nudi nikаkve gаrаncije u vezi sа informacijama na ovom veb sаjtu i nije odgovorаn zа potencijаlne štete, direktne ili indirektne, koje mogu nаstаti korišćenjem informаcijа sа ovog veb sаjtа.

Korišćenje usluga ovog Internet sajta odobrava se punoletnim osobama. Upotreba i korišćenje veb sajta od strane dece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili staratelja i isti su dužni o tome da vode računa. U suprotnom, preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korišćenjem, a kompanija Grossoptic doo ne odgovara za evenutalne posledice takvog korišćenja.

 

Obaveze posetilaca/korisnika sajta

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na veb sajtu nije dozvoljeno:

objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne ili kojima se povređuju prava drugih lica;

lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog, pravnog ili fizičkog lica;

objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećim propisima;

prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta;

objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje internet sajta u cilju njegovog onesposobljavanja;

objavljivanje ili prenošenje na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački;

materijal kojim se može inicirati rasna mržnja, uzrokovanje uznemiravanja ili bilo koja neprijatnost usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;

korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

 

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

 

Hvala što ste posetili naš internet sajt.