featured image Nazad na zaštitne slojeve

Multi Coat

Zaštitni sloj Multi Coat je antirefleksni sloj koji smanjuje neželjenu refleksiju na 0,8% i obezbeđuje punu transparentnost sočiva sa 99% svetlosti, bolji vid, jasniju percepciju boja, prostora i kontrast. Smanjuje refleksiju i blještanje sobnog svetla i tako smanjuje zamor.

Sastavni deo Multi Coat sloja su tvrdi sloj, višeslojni antirefleks i hidrofobni sloj.

Korisnici sočiva sa antirefleksnim slojem imaju bolju komunikaciju sa sagovornikom, jer nema refleksije i blještanja sa spoljne strane sočiva.