featured image Nazad na Bifokalna sočiva

Bifo FF

Bifo FF su bifokalna sočiva koja korisniku pružaju korekciju vida na daljinu i na blizinu.

Bifokalna sočiva odlično su rešenje za korisnike kojima nije potrebna korekcija vida za srednje udaljenosti. Za razliku od klasičnog bifokala kod koga je jasno vidljiva linija razgraničenja segmenta, kod Bifo FF ta linija je gotovo potpuno nevidljiva.

Nove tehnologije pružaju mogućnosti da ne pravimo kompromis između dobrog vida i dobrog izgleda. Digitalni proces proizvodnje omogućava da linija razgraničenja segmenta bude skoro nevidljiva. Pored atraktivnijeg izgleda bitna karakteristika je i prirodna vizuelna percepcija bez distorzija.

Bifo FF sočiva su odličan izbor za dobar vid i atraktivan izgled. Preporučuju se za generalnu upotrebu i celodnevno korišćenje.

Šire vidno polje na blizinu i daljinu, bez aberacija

Komforniji prelaz između dela za daljinu i segmenta za blizinu

Nema ograničenja u pogledu materijala i tretmana

Precizan fokus

Bolja estetika

Dizajn, komfor i performanse Bifo FF dioptrijskog sočiva mogu se dodatno unaprediti uvođenjem individualnih parametara. Uzimajući u obzir podatke odabranog dioptrijskog okvira i jedinstvenih parametara korisnika, dobija se dioptrijsko sočivo unapređenih optičkih karakteristika.