Zadnja vertex distanca

Zadnja vertex distanca (BVD) je udaljenost oka od unutrašnje površine sočiva.

Prosečna vrednost je 12mm.

Pantoskopski ugao

Pantoskopski ugao je ugao nagiba okvira u odnosu na vertikalnu ravan.

Prosečna vrednost je 7°.

Daljina za čitanje

Udaljenost na kojoj se čita je različita za digitalne i štampane medije.

Kreće se od 30cm do 40cm u proseku.

Ugao zakrivljenosti okvira

Ugao zakrivljenosti okvira zavisi od modela okvira. Meri se pomoću karte za određivanje ugla zakrivljenosti.

Prosečan parametar je 5°.

Razmak zenica

Razmak zenica može da bude različit za levo i desno oko, pa je potrebno izvršiti merenje monokularnog razmaka, odvojeno za levo i desno oko.

Visina Ugradnje

Visina ugradnje se meri odvojeno za desno i levo oko. Visina ugradnje je rastojanje od položaja centra zenice, označenog na formi, do najudaljenije tačke na okularu.

Ova izmerena vrednost mora da bude veća od minimalne visine ugradnje date za određeni model progresiva i predstavlja kriterijum za izbor modela progresiva i prihvatanje okvira kao odgovarajućeg za ugradnju.